EIT RawMaterials regionálne centrum Košice  zrealizovalo 19. marca webinár zameraný na vysvetlenie podmienok KAVA výziev. Tieto výzvy sú určené pre podávanie projektov so začiatkom realizácie od roku 2022 na témy nerastných surovín.

Pozrite si záznam z webinára

Ak máte záujem dozvedieť sa o týchto výzvach viac, pozrite si záznam z webinára, v ktorom sa dozviete všetko podstatné. Zistíte napríklad, akým spôsobom sa môžete zapojiť, aj keď nie ste člen EIT RawMaterials, či akú výšku podpory môžete získať.