Ťažba nerastných surovín na dne oceánov by mohla pomôcť v boji proti zmene klímy, ale mohla by aj poškodiť svet, o ktorom vieme veľmi málo. O oblastiach oceánskeho dna vieme dokonca menej, ako o povrchu Mesiaca. Ukazuje sa, že táto oblasť by mohla byť kľúčová v boji proti zmene klímy.

Technológie, akými sú batérie do automobilov, veterné turbíny a solárne panely, vyžadujú vzácne druhy zdrojov, ktoré možno nájsť na morskom dne. Napriek tomu by ich ťažba mohla predstavovať environmentálnu kliatbu-a niektorí vedci varujú, že by to mohlo narušiť hlbokomorské ekosystémy a dokonca narušiť oceánske procesy.

Napriek varovaniam sa spoločnosti predbiehajú v hlbinnej ťažbe. Asi 30 spoločností má v súčasnosti povolenie na prieskum na dne Tichého oceánu. Medzi najväčšie spoločnosti, ktoré sa už zaoberajú podmorskou ťažbou patrí obranná a letecká spoločnosť Lockheed Martin alebo spoločnosť Belgian dredger DEME.

The Clarion-Clipperton zone is one of the deepest point of the Pacific Ocean. Image credit - Horizon

Viac informácií o podmorskej ťažbe nájdete v tomto článku: Deep-sea mining: is it an environmental curse or could it save us?