Dňa 14. septembra sa v košickom Kulturparku uskutočnilo fyzické podujatie Raw Materials Day 2021 v rámci konferencie SlovakiaTech Forum-Expo 2021.

Podujatie otvoril prezident SlovakiaTechu, Juraj Miškov. Pozvaní rečníci predstavili  aktuálne trendy a stratégie v oblasti inovácií a v sektore nerastných surovín. Následne boli predstavené úspešné príbehy zo surovinového reťazca. V poobedňajších hodinách  sa konala Café diskusia na tému „Ako dosiahnuť lepšiu inovačnú úroveň zapojením regionálnych organizácií?“ Paralelne s hlavným programom prebiehali  vzdelávacie workshopy, ktoré boli určené najmä pre študentov stredných a vysokých škôl, pre doktorandov, ale aj širokú verejnosť, na ktorých boli odprezentované výstupy z  projektov: RM Schools kurz – Škola hrou, 3D Briefcase prezentácia kufríka, Cirkulárna ekonomika surovín, Úspešný príbeh projektu LIMBRA.

Konferencia v číslach

  • Konferencie sa zúčastnilo 84 účastníkov.
  • Sektorový podiel na účasti bol nasledovný: 48 % priemysel, 28 % akademický sektor, 16 % výskum a mimovládny sektor, 8 % úradné autority.
  • Spokojnosť so sekciou Trendy a stratégie v oblasti nerastných surovín – skóre 9.0 z 10 (10 najlepšie)
  • Spokojnosť so sekciou Úspešné príbehy a aktéri zo surovinového reťazca  – skóre 9.8 z 10

V mene celého tímu nášho HUB centra a fakulty BERG sa chceme poďakovať všetkým účastníkom za účasť na podujatí Raw Materials Day 2021.

Viac fotografií z podujatia budú čoskoro dostupné na stránke: https://www.slovakiatech.sk/fotogaleria