Projekt Phos V4 je zameraný na zvýšenie povedomia o význame fosforu, ktorý sa využíva v potravinárskom priemysle vo Vyšehradskej štvorke (V4 – Slovensko, Maďarsko, Poľsko, česká republika) a taktiež o vybudovaní stratégie manažmentu vo V4 na zabezpečenie dostatku fosforu na výrobu potravín. Projekt sa venuje aj inventarizáciou odpadu bohatého na fosfor v krajinách V4 a ekonomickú analýzu možností zhodnocovania fosforu z odpadov.

V rámci tohto projektu sa 8. decembra 2021 o 13.00 uskutoční dvojhodinový online workshop „OUR PHOSPHORUS RAW MATERIALS. OUR FOOD. OUR FUTURE – V4’S RESILIENCE IN THE FACE OF PANDEMIC“, na ktorom sa dozviete zaujímavé  informácie o význame fosforu dôležitého pre zabezpečenie dodávok potravín v krajinách V4. Tento workshop je kľúčový pre úspešnú realizáciu projektu, pretože odštartuje medzinárodnú diskusiu o význame surovín dôležitých pre prežitie ľudstva pri možnej hrozbe a prerušení dovozu fosforu v dôsledku pandémie COVID. Je to mimoriadne dôležité pre krajiny V4, ktoré nemajú primárne zdroje fosforu v regióne (nedostatok ťažby), ale spojením síl môžu spolupracovať na vývoji riešení, ktoré zabezpečia dodávku fosforu v regióne V4.

  • Dátum: 08.12.2021 13:00 – 08.12.2021 15:00
  • Miesto: Online Event

V prípade záujmu o workshop stačí vyplniť registračný formulár.

REGISTRÁCIA