Vyučujete na univerzite predmet súvisiaci s nerastnými surovinami? Máte záujem posunúť svoj vyučovací proces na ďalšiu úroveň interaktivity a vzdelávania založeného na skúsenostiach?

Na našom workshope o digitálnych pedagogických kompetenciách získate pohľad na súčasné trendy v digitalizácii v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Zažite na našich praktických cvičeniach široké spektrum od jednoduchých digitálnych riešení až po sofistikované systémy zmiešanej reality (MR). Počas workshopu budete mať príležitosť vymieňať si nápady, diskutovať s kolegami a rozvíjať inovatívne riešenia!

Kedy? 27. a 28. september 2022, od 9:00 do 17:00 hod.

Kde? Ľubľana, Slovinsko

Registrácia a viac informácií: https://www.eitrawmaterials-rcadria.eu/events/digital-teaching-competencies-workshop

 

CIELE A OBSAH WORKSHOPU
• Diskusia o výzvach a príležitostiach digitálnych nástrojov vo vyučovaní
• Úvod do zmiešanej reality (MR) vo vyučovaní
• Zažiť príklady projektov výučby na báze MR
• Naučiť sa integrovať rôzne digitálne nástroje do vlastného vyučovacieho procesu

ZÍSKANÉ KOMPETENCIE
• Získal didaktickú kompetenciu vybrať si správnu technológiu pre určitý vzdelávací cieľ
• Získal technickú kompetenciu na bezpečné ovládanie a používanie MR technológií
• Získali základnú metodickú kompetenciu identifikovať a rozvíjať aplikačné oblasti MR vo vlastnej výučbe

UČEBNÉ CIELE
• Účastníci sú schopní reflektovať aktuálne trendy digitálnych nástrojov vo výučbe
• Účastníci sú schopní pochopiť, prečo a ako sa MR používa vo vyučovaní
• Účastníci sú schopní porozumieť a zhodnotiť, kedy a prečo by sa ktoré médiá mali použiť na ich vlastných prednáškach
• Účastníci ďalej rozvinuli a kriticky zhodnotili vlastné nápady, ako by sa MR dala využiť v ich prednáške