O RawMatCop Academy

RawMatCop Academy ponúka praktické kurzy programu „Copernicus for Raw Materials“. Účastníci sú školení, aby svoje vedomosti z programu Copernicus využili v spoločnostiach, organizáciách a výskumným inštitúciách počas celého životného cyklu nerastných surovín.

Účastníci kurzu budú priamo pracovať s údajmi zo satelitov Sentinel a naučia sa, ako ich aplikovať na pracovisku na:

  • Zabezpečenie primárnych a sekundárnych nerastných a materiálnych zdrojov potrebných na prechod na udržateľné a obehové hospodárstvo
  • Monitorovanie vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie bezpečnosti

Detaily kurzu

Máte záujem o rozvoj technických zručností v novej a vzrušujúcej oblasti? Chcete svojej organizácii pomôcť osvojiť si špičkové technológie, ktoré transformujú obchodné operácie a zároveň sa zameriavajú na udržateľnosť? Potom je RawMatCop Academy pre vás.

Témy kurzov

  • Úvod do údajov programu Copernicus a pozorovania Zeme
  • Základy zobrazovacej techniky, optického a aktívneho DPZ v oblasti nerastných surovín
  • Optimalizované spôsoby monitorovania vplyvu na životné prostredie a zvýšenie bezpečnosti
  • Nástroje programu Copernicus na riešenie priemyselných a spoločenských výziev surovín v Európe

Prípadové štúdie a cvičenia

  • Prieskum nerastných surovín a mapovanie ložísk
  • Monitoring banskej činnosti vrátane odpadového hospodárstva
  • Monitorovanie vplyvov na životné prostredie
  • Detekcia vody

Pre koho je kurz určený?

Podnikatelia a profesionáli z odvetvia prieskumu, ťažby a spracovania nerastných surovín, ktorí hľadajú inovatívne techniky na monitorovanie a riadenie surovín vo svojej organizácii.

Vítame aj geovedcov, odborníkov v oblasti vývoja a životného prostredia, výskumníkov, magisterských a doktorandských študentov pracujúcich v sektore nerastných surovín, ako aj odborníkov v oblasti diaľkového prieskumu Zeme, ktorí majú záujem učiť sa aplikácie surovín.

Kedy?

2, 4, 8 a 10 november, 09:00 – 13:00 CET

Registrácia?

Uzávierka prihlášok je 25. októbra 2022 (23:59 CET)

 

Viac informácií: https://rawmatcop.eitrawmaterials.eu/

 

REGISTRÁCIA