EIT RawMaterials organizuje pre doktorandov a ich školiteľov podujatie na zvýšenie povedomia a školenie o programe EIT Jumpstarter, na ktorom sa dozviete prečo je program výhodný pre obe skupiny a ako sa úspešne prihlásiť.
Obe podujatia budú online, aby sa zabezpečil jednoduchý prístup a zároveň poskytli vzrušujúce, praktické a inšpiratívne informácie. Prvé podujatie sa bude konať 27. októbra 2022 a druhé podujatie sa uskutoční 28. novembra 2022.

PODUJATIE: INSPIRATIONAL INTRODUCTION OF THE EIT JUMPSTARTER PROGRAM

Online podujatie sa uskutoční 27. októbra 2022, 09:00 – 11:00 CET
Získajte inšpiráciu od úspešných absolventov programu EIT Jumpstarter
9:00 – Privítanie a úvod
9:15 – Matija Gatalo – ReCatalyst
9:30 – Artur Šagarov – ImpactPCB
9:45 – Shenelle Agard – MinTrack
10:00 – Fatima Duerte – CynaraMulch
10:15 – Imre Gombkötő, EIT Jumpstarter introduction
10:40 – Q&A

Registrácia je otvorená do 25. októbra 2022

Registračný formulár: https://www.lyyti.in/Jumpstarter_intro

WEBINÁR: TRAINING ON SUCCESSFUL APPLICATION TO EIT JUMPSTARTER PROGRAM

Online podujatie sa uskutoční 28 novembra 2022, 13:00 – 16:00 CET

Trojhodinový workshop, na ktorom sa účastníci naučia, ako porozumieť a prezentovať analýzu CPS  a prezentovať svoju hodnotovú ponuku s cieľom pripraviť dobrý návrh pre program EIT Jumpstarter 2023
Školenie poskytne partner EIT RawMaterials: Hub Innovazione Trentino – Fondazione (HIT)

Registrácia je otvorená do 23. novembra

Registračný formulár: https://www.lyyti.in/Jumpstarter_intro

O PROGRAME EIT JUMPSTARTER

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť.

Strategickým cieľom tohto programu je vytvoriť udržateľný vplyv v stredovýchodných a juhoeurópskych regiónoch podporovaním inovácie a podnikania v tejto časti Európy. Koncepcia programu vychádza zo skutočných potrieb inovačného ekosystému týchto regiónov. Krajiny čelia podobným výzvam; majú obrovský inovačný potenciál s jasným vedeckým myslením, ale výsledky výskumu pravdepodobne zostanú iba v laboratóriách. Zároveň existuje značný počet potrieb, ktoré neboli uspokojené z podnikovej stránky. 

EIT Jumpstarter je vhodný pre jednotlivcov s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi v sektore nerastných surovín, ktorí chcú získať praktické znalosti o vedení podniku a založení start-upu.

Prezentácia na stiahnutie: EITRM_Presentation_Jumpstarter_promo2023