Zástupcom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sme predstavili EIT a odprezentovali svoje aktivity a snahy na území SR. Tešíme sa tejto vzácnej spolupráci, ktorá nám rozšíri možnosti zavádzania inovácií v priemysle. Viac informácií o SOPK a ich pôsobnosti nájdete na: http://web.sopk.sk/