Kategória: Spolupráca

Regionálna inovačná súťaž 2022

Ste start-up s inováciou v sektore surovín? Prihláste sa do súťaže Regional Innovation Competition 2022, ktorá vás podporí v dosiahnutí nových trhov a spojení s celoeurópskym ekosystémom. Regional Innovation Competition je jednou z iniciatív EIT RawMaterials venovaná podpore začínajúcich podnikov z krajín Regionálnej inovačnej schémy(RIS), kde patrí aj Slovensko. Na odštartovanie môžete vyhrať menšiu finančnú […]

Čítať ďalej
Zoznámte sa s komunitou z nerastných surovín z nášho regiónu

EIT RawMaterials Regionálne Hub Centrum Košice spoločne s Národnou kanceláriou Horizont Európa na Slovensku organizujú podujatie zamerané na zoznámenie sa so základnými nástrojmi na spoluprácu, ktoré poskytuje znalostno-inovačná komunita EIT RawMaterials s dôrazom na spoznanie kontaktov z krajín Slovensko, Česko, Rumunsko a Maďarsko. Pre koho? Zúčastniť sa môže každý predstaviteľ priemyslu, výskumu a akademickej sféry, […]

Čítať ďalej
EIT Raw Materials Incubator Slovensko: Pomáhame inováciám rásť!

CIVITTA Slovakia je už druhým rokom realizátorom EIT RawMaterials Inkubátoru na Slovensku, ktorý poskytuje podporu inováciám v oblasti nerastných surovín – od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu. Inkubátor svojimi aktivitami dopĺňa dlhodobú činnosť EIT RawMaterials Hub – Regionálneho centra v Košiciach, ktorého cieľom je podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v […]

Čítať ďalej
Projekt MOBI-US

Pozývame vás na online školenie projektu MOBI-US financovaného EIT RawMaterials s cieľom podporiť študentské mobility v sektore nerastných surovín po COVID kríze. AGENDA Úspechy projektu MOBI-US v prvom roku Výhody a prekážky štruktúrovanej mobility na vašej univerzite Zručnosti a kompetencie potrebné v sektore nerastných surovín Možnosti mobility študentov po COVID kríze CIEĽOVÁ SKUPINA Zástupcovia univerzít […]

Čítať ďalej
Dotazník expertného prieskumu regionálneho podnikateľského ekosystému

Chceli by sme vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka (5-10 min) na tému mestské a podnikateľské ekosystémy. Ide o medzinárodný prieskum od spoločnosti GEM. Vyplnením dotazníka pomôžete priblížiť úroveň podnikateľského prostredia, ktorá je v súčasnosti v mestách na východnom Slovensku. Na základe dát z dotazníka budú následne vytvorené návrhy na zlepšenie podnikateľských ekosystémov.   Odkaz […]

Čítať ďalej
Projekt MineTALC

V rámci výskumných aktivít fakulty BERG v odbore Získavania a spracovania zemských zdrojov sa rieši významný medzinárodný projekt EIT RM (European Institute of Innovation and Technology RawMaterials) pod názvom MineTALC – Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits, ktorého lídrom je naša Technická univerzita v Košiciach. Jej partnermi pri riešení projektu sú viaceré európske univerzity (AGH University […]

Čítať ďalej
O projektoch The Briefcase a 3D Briefcase

O projektoch The Briefcase a 3D Briefcase Projekty The Briefcase a 3D Briefcase sa snažia priblížiť tému minerálov a baníctva širokej verejnosti. Ambíciou projektu je, aby ľudia už od útleho veku mali vedomosti o tom, odkiaľ pochádzajú minerálne produkty, ktoré používame v každodennom živote a zároveň, ako môžu naše rozhodnutia týkajúce sa nerastných surovín formovať svet. Cieľovou skupinou sú teda predovšetkým deti […]

Čítať ďalej
Poďakovanie za účasť na online konferencii Raw Materials Day & Brokerage

V mene tímu TUKE – fBERG a HUB centra sa chceme poďakovať všetkým účastníkom našej online konferencie Raw Materials Day & Brokerage, ktorá sa konala 15. a 16. októbra. Ďakujeme za veľmi pozitívne ohlasy, ktoré na túto konferenciu smerovali, napriek tomu, že na online formát sme sa museli adaptovať v priebehu 3 týždňov. Príspevky rečníkov […]

Čítať ďalej
EIT Raw Materials bude riadiť novozaloženú Európsku alianciu pre nerastné suroviny

EIT RawMaterials bude riadiť proces konzultácií so zúčastnenými stranami v celom hodnotovom reťazci nerastných surovín, pričom bude pracovať s komunitou zameranou na inovačné projekty, ktorá združuje viac ako 150 priemyselných a nepriemyselných aktérov so spoločným cieľom zabezpečiť dodávky trvalo udržateľných surovín a materiálov pre priemyselné ekosystémy s cieľom budovať odolnosť a konkurencieschopnosť Európy. Európska komisia, […]

Čítať ďalej
Pridajte sa k podnikateľom, ktorí spolupracujú na podpore inovácií v sektore nerastných surovín!

EIT RawMaterials Alumni launches a network of entrepreneurial minds Dňa 30. septembra 2020 počas Raw Materials Summit 2020 spustil EIT RawMaterials Alumni novú sieťovú platformu. Platforma ponúka celý rad funkcií, ktoré členom EIT RawMaterials Alumni a EIT RawMaterials partnerom poskytujú príležitosť  spojiť s viac ako 700 talentovanými absolventmi s technickými a obchodnými zručnosťami. Členovia  EIT […]

Čítať ďalej