CIVITTA Slovakia je už druhým rokom realizátorom EIT RawMaterials Inkubátoru na Slovensku, ktorý poskytuje podporu inováciám v oblasti nerastných surovín – od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu.

Inkubátor svojimi aktivitami dopĺňa dlhodobú činnosť EIT RawMaterials Hub – Regionálneho centra v Košiciach, ktorého cieľom je podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. Inkubátor sa zameriava na podporu podnikateľov ako aj šírenie povedomia o programoch EIT RawMaterials – od študentských projektov, cez inovatívne startupy, spin-off, rastúce firmy,  až po komercializáciu výskumných aktivít na slovenských univerzitách.

 

Záujemcovia môžu vďaka Inkubátoru získať:

– aktuálny prehľad v otvorených výzvach

– individuálne konzultácie – pomoc pri orientácii sa v ponuke EIT RawMaterials s ohľadom na technologický stupeň vývoja biznis nápadu, produktu alebo služby

– možnosť zúčastniť sa našich podujatí (workshopy, informačné podujatia a pod.)

Informácie o EIT RawMaterials Inkubátore nájdete aj na slovenskej verzii stránky www.EITRawMaterials.sk.

 

Regionálna Inovačná súťaž 2021

Ste inovatívnym začínajúcim podnikom s činnosťou relevantnou pre odvetvie nerastných surovín? Prihláste sa do Regionálnej inovačnej súťaže 2021 a staňte sa súčasťou najväčšej svetovej inovačnej komunity v oblasti surovín!

Okrem finančnej výhry pre tri najlepšie projekty (v hodnote 5000, 3000 a 2000 EUR), získate možnosť zúčastniť sa workshopov a individuálneho coachingu. Súťaž je otvorená pre rôznych aktérov v rámci celého inovačného ekosystému – od prieskumu, až po recykláciu vrátane vývoja nových technológií, či spracovania dát. (Viac informácií o tom, aké typy inovácií sa môžu do súťaže zapojiť nájdete aj na našej stránke v časi Aktuálne výzvy  https://eitrawmaterials.sk/otvorene-vyzvy).

Termín pre podanie prihlášok je 28. september.

 

Ďalšia podpora

EIT RawMaterials ponúka aj ďalšie možnosti finančnej podpory v rámci svojich Biznis Creation Services. Radi Vám v rámci Inkubátoru pomôžeme zorientovať sa v ponuke.V prípade záujmu prosím kontaktujte EIT RawMaterials Inkubátor Slovensko (kontaktná osoba Lucia Gallíková – lucia.gallikova@civitta.com, tel. 0948 712 936).

 

O nás

CIVITTA využíva v rámci Inkubátoru svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti budovania inovatívnych ekosystémov na Slovensku ako aj v strednej a východnej Európe – bola iniciátorom najväčšieho startupového podujatia na Slovensku (StartupAwards) a viacerých akcelerátorov (Primer, Uplift, Challenger), je spoluzakladateľom Slovenskej technologickej asociácie (SAPIE) a pravidelne prispieva k tvorbe politík na podporu inovácií na národnej a miestnej úrovni