EIT RawMaterials bude riadiť proces konzultácií so zúčastnenými stranami v celom hodnotovom reťazci nerastných surovín, pričom bude pracovať s komunitou zameranou na inovačné projekty, ktorá združuje viac ako 150 priemyselných a nepriemyselných aktérov so spoločným cieľom zabezpečiť dodávky trvalo udržateľných surovín a materiálov pre priemyselné ekosystémy s cieľom budovať odolnosť a konkurencieschopnosť Európy.

Európska komisia, zastúpená podpredsedom Šefčovičom a komisárom Bretonom, založila Európsku alianciu pre nerastné suroviny (ERMA) za účasti ďalších inštitúcií EÚ, ministrov, priemyslelných a občianských organizácií , ako aj kľúčových partnerov v oblasti nerastných surovín.

Európska aliancia pre nerastné suroviny (ERMA) identifikuje prekážky, príležitosti a investičné prípady na budovanie kapacít vo všetkých fázach hodnotového reťazca nerastných surovín, od ťažby po zhodnocovanie odpadu. V prvej fáze sa aliancia zameriava na najnaliehavejšiu potrebu, ktorou je zvýšenie odolnosti EÚ v hodnotových reťazcoch vzácnych zemín a permanentných magnetov, pretože sú nevyhnutné pre priemyselný ekosystém v EÚ. Okrem rýchlo rastúceho dopytu  elektrických vozidiel a skladovania energie sa môže do roku 2050 zvýšiť až desaťnásobne dopyt po vzácnych zeminách kritických pre výrobu napr. veterných turbín. Neskôr sa bude zameriavať na ďalšie kritické a strategické nerastné suroviny.


„Nerastné suroviny sú kľúčovým predpokladom pre globálne konkurencieschopnú, zelenú a digitálnu Európu“

Pre viac informácii o ERME kliknite TU