Pozývame vás na online školenie projektu MOBI-US financovaného EIT RawMaterials s cieľom podporiť študentské mobility v sektore nerastných surovín po COVID kríze.

AGENDA

  • Úspechy projektu MOBI-US v prvom roku
  • Výhody a prekážky štruktúrovanej mobility na vašej univerzite
  • Zručnosti a kompetencie potrebné v sektore nerastných surovín
  • Možnosti mobility študentov po COVID kríze

CIEĽOVÁ SKUPINA

Zástupcovia univerzít a fakúlt regiónov ESEE

POZVANÍ REČNÍCI

– Márton Beke, Tempus Public Foundation

– Vitor Correia, INTRAW (International Raw Materials Observatory)
– Manuel Regueiro, IGME (Geological and Mining Institute of Spain)

Školenie je bezplatné, potrebná je iba registrácia.

Prvá časť školenia sa uskutoční online 18. júna od 9.00 do 12.00 hod. Účastníci školenia, ktorí dostanú „domácu úlohu“ sa stretnú opäť v septembri v druhej časti školenia, aby prediskutovali výsledky školenia.

Viac informácií

REGISTRÁCIA