Ambíciou výzvy je urýchliť čas na uvedenie inovatívnych konceptov na trh prostredníctvom podpory EIT RawMaterials a Veolia v režime „spoločného vytvárania“. Zámerom je predovšetkým vyskúšať koncepcie priemyselných a obchodných miest spoločnosti Veolia v Nemecku a poskytnúť prvé referencie v reálnom prostredí.

Ako reagovať na vývzu?

Pošlite e-mail s vašim nápadom na adresu de-ustart@veolia.com do 22. júna 2018! 

Čo najskôr by ste mali dostať spätnú väzbu o Vašej myšlienke a prizvaním na oficiálne podanie žiadosti (za účelom dosiahnutia obojstrannej spokojnosti je potrebné pred podaním získať spätnú väzbu z uvedeného emailu).

Spolupráca je navrhnutá pre začínajúce podniky s inovatívnymi koncepciami v týchto oblastiach:

  1. Recyklácia kompozitných materiálov so zameraním na kovové / plastové kompozity a iné ťažké odpadové toky
  2. WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení), recyklácia batérií a katalyzátorov
  3. Nové koncepcie ekodizajnu na zvýšenie priemyselného využitia recyklovaného výrobku

Viac informácií a možnosť podať návrh je možné na tejto adrese: https://www.veolia.de/ueber-uns/ueber-uns/veolia-deutschland/u-start/circular-economy