Matchmaking a Networking podujatie s názvom „Increasing the potential of RM value chain optimisation in Slovakia“, ktoré sa konalo v dňoch 10 až 11. mája 2018 vo Vysokých Tatrách, prevýšilo očakávaný cieľ dosiahnuť konkrétne spolupráce.

Dospeli sme hneď k niekoľkým dohodám o ďaľšej spolupráci medzi partnermi vrátane konkrétnych projektových návrhov do najbližšej výzvy EIT RawMaterials KAVA projektov, ktorej vyhlásenie sa očakáva v septembri 2018.

Podujatia sa zúčastnilo 43 rôznych subjektov, pričom až 22 z tohto počtu tvorili priemyselní zástupcovia (U.S. Steel Košice, Green View, SMZ Jelšava, ODOS, Technos, AVE SK, Slovenská banská, Hamburger Recycling NZ, Terra Solutions, Rebeka, EuroMinerals, Volkswagen AG, ST Equipment & Technology, ODIN Engineering, KOVOZBER, Nebotra Consulting, Chemosvit, ASEKOL SK, Techgrup, UNICOM POWER, ELGEO-BANSKÁ, Eco-Global, SOPK).

Nižšie si môžete stiahnuť program uskutočneného stretnutia ako aj prezentácie z podujatia – verejne dostupné na externom úložisku:

Chceme sa ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným za veľmi príjemné a zmysluplné stretnutie. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a najbližšie podobné podujatie.