16 októbra bol v Berlíne rušný a rýchly deň. Za Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach ako aj EIT RawMaterials Regionálne centrum Košice sme odprezentovali 3 projektové návrhy, ku ktorým sme s nemeckou firmou DMT, manažérmi EIT RM, RCK Adria a Greece ako aj TalTech University okamžite dohodli ďalšie kroky k realizácii.

Už tento týždeň sa v Nemecku uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu MineTALC, kde vystupujú takí partneri ako je BASF, DMT, EuroTalc alebo Technická univerzita v Košiciach.