Ďakujeme Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore za pozvanie vystúpiť na obchodnom fóre InnoService, ktoré prináša Katalóg poskytovateľov výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry. V tomto katalógu je možné nájsť aj zoznam infraštruktúry Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach. Katalóg je okrem papierovej formy dostupný aj online na https://inno-service.eu/

V rámci podujatia sme taktiež predostreli potrebu spojenia IT sektora a nerastných surovín a poskytli možnosti spolupráce s EIT RawMaterials Regionálnym centrom Košice ale aj Fakultou BERG.