Raw Materials Week 2018 v Bruseli – týždeň nerastných surovín organizovaný Európskou komisiou. Na tomto mieste vystavujú a prezentujú svoje aktivity všetci veľkí hráči vo výskume a inováciách v rámci Európskej únie.

Regionálne centrum Košice umiestnené na fakulte BERG (len 12 centier v celej EÚ) bolo na tomto podujatí zastúpené dekanom FBERG prof. Cehlárom, prodekanom prof. Janočkom a riaditeľom RCK Dr. Pavlikom pričom sa riešili aj ďalšie kroky pripravovaných projektov.