Naše centrum rozširuje svoju pôsobnosť a zaujíma svoju pozíciu aj v Českej republike, kde EIT RawMaterials ešte nebolo implementované.

Naši zakladatelia a garanti prof. Michal Cehlár a prof. Juraj Janočko v Ostrave sprostredkovali prvý kontakt českým stakeholderom s podporou VŠB TU Ostrava, Ministerstva priemyslu a obchodu ČR a samozrejme Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach.