Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám predstaviť učebný program AMIR – Master in Advanced Materials: Innovative Recycling.

V prípade záujmu si preštudujte túto BROŽÚRKU

V prípade otázok o tom, ako získať štipendium nás kontaktujte na adrese: amir-master@eitrawmaterials.eu

Detailné informácie nájdete na tejto stránke: www.amir-master.com