Z dôvodu implementácie nového projektu „EnAct-SDG EnAct-SDGs. Enhancing the skills of ESEE RM students towards the achievement of SDGs“ financovaných EIT RawMaterials, vyhlasujeme novú výzvu pre účasť v RIS Task Partners.

Hľadáme jedného RIS Task Partnera zo Slovenska, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v dokumente výzvy. V tomto dokumente nájdete všetky detailné informácie týkajúce sa podmienok prijatia, úloh a finančných odmien.

Prihlasovací formulár musí byť podaný elektronicky na adresu: tomas.pavlik@tuke.sk

Prihlášky posielajte do 31. januára 2020 o 15.00 SEČ.

V prípade otázok môžete kontaktovať nasledujúce osoby:

Ing. Tomáš Pavlik, PhD.

Email: tomas.pavlik@tuke.sk