Tento rok sa EIT RawMaterials v spolupráci s Európskou komisiou pripojí k PDAC 2020, ktorý sa uskutoční v kanadskom Toronte. V dňoch 1. – 4. marca sa v PDAC 2020 zhromaždia spoločnosti pôsobiace v oblasti prieskumu a využívania nerastných surovín, ktoré zdieľajú víziu globálne zodpovedného a udržateľného odvetvia nerastných surovín. Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky organizuje technologický workshop na konferencii PDAC v Toronte v spolupráci s GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie pre malé a stredné podniky v spolupráci s EIT RawMaterials. Dohovor o PDAC ponúka globálny dosah, kedy EÚ môže prilákať  potenciálnych dodávateľov na pokrytie potrieb priemyselne hodnotových reťazcov EÚ a na podporu  udržateľnej a zodpovednej ťažby a inovácií a služieb EÚ pre ťažobný sektor.

Požiadajte o cestovný grant a bezplatný vstup na PDAC 2020 pomocou EIT RawMaterials

Plánujete začatie činnosti s cieľom posilniť svoje budúce podnikanie v Severnej Amerike? Zaujíma vás perspektíva nových potenciálnych zákazníkov, zákazníkov a partnerov na PDAC 2020? Požiadajte o cestovný grant EIT RawMaterials až do výšky 1 000 EUR + vstupný poplatok (v hodnote 830 CAD).

Termín požiadania o grant: 31. január 2020

Žiadosť o cestovný grant

Požiadajte o cestovný grant  s inovatívnym projektom MAP 

Inovačný projekt MAP, ktorý podporuje EIT RawMaterials, pozýva 4. marca všetkých účastníkov PDAC 2020, aby sa zapojili do krátkeho kurzu „Kvalitatívne a kvantitatívne mapovanie perspektivity a hodnotenie neobjavených nerastných zdrojov“. Krátky kurz poskytne prehľad niekoľkých bežne používaných metód pre kvalitatívne mapovanie perspektívnosti nerastných surovín a metodológiu pre kvantitatívne hodnotenie neobjavených zdrojov nerastných surovín. Preskúma sa vývoj a integrácia týchto metód, ako aj praktická implementácia a nedávno vyvinuté softvérové ​​nástroje. 

Prihláška na kurz

Viac informácii  TU