Ako môžeme zaistiť nepretržitú dodávku čoraz vzácnejších surovín, ktoré sú potrebné pre výrobu produktov používaných každý deň? V tomto kurze sa zameriame na to, ako môžu recyklačné technológie a účinnejšie spôsoby zberu a recyklácie kritických nerastných surovín (CRM) zvýšiť  produktivitu vášho podnikania a výroby.

Tento kurz bude prínosom pre širokú škálu odborníkov pracujúcich alebo zainteresovaných v tejto oblasti. Patria sem odborníci zapojení do výroby produktov obsahujúcich CRM, ako aj úradníci miestnej alebo štátnej správy poverení organizovaním odpadového hospodárstva a recykláciou týchto výrobkov. Študentom, ktorí sa zaujímajú o oblasť odpadového hospodárstva, bude tento kurz tiež nápomocný pri štúdiu elektroniky, priemyselného dizajnu a ekológie.

Viac informácií o kurze: https://www.edx.org/course/waste-management-and-critical-raw-materials