2nd Pilot Course, August 2020

Po prvom úspešnom pilotnom kurze a získaní pozitívnej spätnej väzby, MINETRAIN organizuje druhý pilotný výcvikový program, ktorý sa uskutoční v lete v roku 2020. Kurz poskytne účastníkom nové skúsenosti a použitie digitálnych technológii v ťažobnom priemysle.

Po skončení kurzu sa očakáva, že každý účastník porozumie vývojovým technológiám, ktoré zvyšujú udržateľnosť kľúčových komponentov v geologickom prieskume, ťažbe a v spracovaní nerastných surovín.

Kurz je určený najmä pre banských inžinierov, baníkov, konzultantov a IT profesionálov.

Online kurz sa začne začiatkom júna 2020.

Pon online kurze bude následovať týždenný praktický výcvik na troch rôznych miestach vo Fínsku koncom augusta 2020. Počet miest je obmedzený na 15 osôb. Minetrain zabezpečí ubytovanie a prepravu medzi lokalitami vo Fínsku.

Viac informácií nájdete TU