S potešením vám oznamujeme, že chorváske NCO schválilo štipendium pre  medzinárodnú banícku školu, DIM ESEE 2020. Pomocou štipendia sme schopní prijať 14 študentov + 7 profesorov.

Konečný termín pre registráciu na DIM ESEE 2020: 1. júl 2020.

Schválená výška štipendia na 6 dní je:

 1. 200 € pre študentov magisterského/inžinierského štúdia
 2. 220 € pre doktorandov
 3. 240 € pre profesorov

 

Schválená mobilita pre TUKE – F BERG je:

2 študenti + 1 profesor

Študenti fakulty BERG môžu nahlásiť záujem prostredníctvom e-mailu: igor.duriska@tuke.sk – prosíme o uvedenie študjného odboru a úrovne anglického jazyka.

Výber najvhodnejśích kandidátov prebehne podľa študijného zamerania a jazykových schopností.

Postup registrácie pre študentov

 1. Žiadosť o štipendium

      Vyplňte CEEPUS on-line registračný formulár: http://www.ceepus.info/default.aspx

     Network: RAMSIS – Raw Materials Smart Innovation Strategies in the ESEE Region

     CIII-AT-1102-05-2021

Coordinator Austria, University of Leoben – Montanuniversität– Peter Moser

 1. Prihláste sa
 2. Kliknite na: register
 3. Postupujte podľa niekoľkých krokov a vyplňte potrebné údaje
 4. Potom by sa malo zobraziť – FIRST and LAST NAME’S MOBILITY DESKTOP
 5. Na pravej strane by sa mal zobraziť odkaz: your mobility application
 6. Vyberte akademický rok 2020/2021 a kliknite Action
 7. Potom sa otvorí sprievodca mobilitou CEEPUS 

Dôležitá poznámka: vyberte “Short term excursions” mobility

Host institution: University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering

Potvrďte dátum 12. až 16. október 2020

 

 1. Registrácia na DIM ESEE školu

Registrácia je možná prostredníctvom linku: https://dim-esee.eu/registration-and-fees/

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom: info@dim-esee.eu.

O DIM ESEE 2020: https://dim-esee.eu/