Konzorcium INNOCAT začína s pilotnými projektovými aktivitami v  krajinách RIS s cieľom rozšíriť svoju inovatívnu technológiu v oblasti recyklácie a náhrady PGM v automobilových katalyzátoroch a zároveň prispieva ku snahe o čistý transport a zníženie emisií CO2 v európskych mestských oblastiach.

Výhody technológie INNOCAT sa účinne preukážu v zúčastnených regiónoch dodatočným vybavením ťažkých úžitkových vozidiel, ako sú autobusy a smetiarske vozidlá. Väčšina z týchto vozidiel je poháňaná dieselovými motormi, ktoré, najmä v starých modeloch emitujú vysoký objem tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a ďalších toxických látok, ktoré spôsobujú znečistenie životného prostredia a chronické choroby. Keďže HDV sú zodpovedné za podstatný podiel celkových emisií uhlíka z odvetvia dopravy, zeleným riešením by bolo vylepšiť výfukové systémy týchto vozidiel inštaláciou inovatívnych katalyzátorov.

V mene  INNOCAT pozývame miestne verejné orgány a  vlastníkov a prevádzkovateľov HDV vozových parkov, aby sa zúčastnili na pilotnom projekte tým, že vybavia jedno vhodné vozidlo, aby preukázali zníženie toxických emisií. Výfukový systém vozidla sa inovuje inštaláciou nového katalyzátora, ktorý vyrába a dodáva koordinátor projektu MONOLITHOS – priekopník v udržateľných katalyzátoroch. Celý proces bude riadiť a monitorovať špecializovaný technický personál a nový katalyzátor bude sprevádzaný zárukou a homologáciou EÚ. Všetky pilotné náklady budú hradené z projektu INNOCAT.
Kritéria výberu vozidla:
  • Ťažké vozidlo poháňané dieselovým motorom Euro IV alebo staršie, ako napríklad mestský tranzitný autobus, vozidlo na vývoz odpadu palivový tanker, ťažký náves, turistický autobus atď.
  • Motor HDV a výfukový systém prešli v poslednom čase údržbou podľa špecifikácií výrobcu
  • Priestorová kapacita v blízkosti motora pod vozidlom, pre montáž katalyzátora
  • Motor je obnovený podľa špecifikácii výrobcu
  • Základné charakteristiky, ako je výrobca, model / typ a sériové číslo vozidla, sériové číslo motora, počet zdvihov a valcov, výkon motora v kW a objem motora (lt), dátum vydania preukazu vozidla a druh paliva

V prípade otázok kontaktujte:

martin.straka@tuke.sk, peter.kacmary@tuke.sk

Technická univeruita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií