EnAct-SDGs realizuje prieskum určený spoločnostiam súvisiacim s odvetvím nerastných surovín, absolventom vysokých škôl a odborníkom z oblasti surovín, akademickým pracovníkom, výskumným pracovníkom a PhD študentom vysokých škôl v oblasti nerastných surovín

Účelom prieskumu je identifikovať vzdelávacie potreby potrebné na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v sektore nerastných surovín (RM) a v tejto súvislosti pomôcť posúdiť súčasné študijné programy vysokých škôl. Cieľom je zlepšiť zručnosti absolventov RM s cieľom úspešne dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja a byť schopní zmierniť príslušné riziká, ktorým priemysel čelí.

Pozývame vás na účasť v prieskume pomocou odkazov uvedených nižšie:

  • Prieskum určený študentom vysokých škôl v oblasti nerastných surovín:

Dotazník v anglickom jazyku alebo v slovenskom jazyku

  • Prieskum určený akademickým pracovníkom, výskumným pracovníkom a PhD študentom vysokých škôl v oblasti nerastných surovín:

Dotazník v anglickom jazyku alebo v slovenskom jazyku

  • Prieskum určený absolventom vysokých škôl a odborníkom z oblasti surovín:

Dotazník v anglickom jazyku alebo v  slovenskom jazyku

  • Prieskum určený spoločnostiam súvisiacim s odvetvím nerastných surovín:

Dotazník v anglickom jazyku alebo v  slovenskom jazyku

 

Dátum uzávierky prieskumu: 24. júl 2020 (študenti & akademickí pracovníci) / 29. júl 2020 (podniky & odborníci v oblasti nerastných surovín)

Čas potrebný pre vyplnenie dotazníka: 15-20 minút / 20 – 25 minút (podniky)

 

The Survey is also available on the EnAct-SDGs’ website