Pozývame vás na online kooperačné podujatie VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2020, ktorý organizuje ENEA, partner konzorcia Enterprise Europe Network Bridg Economies Consortium, v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi siete EEN a regionálneho centra EIT pre suroviny v južnom Taliansku.

Zúčastnite sa medzinárodných dvojstranných stretnutí medzispoločnosťami, univerzitami, výskumnými centrami a inými registrovanými účastníkmi, ktoré sa venujú otázkam trvalo udržateľného rozvoja, obehového hospodárstva a inteligentnej energie s cieľom identifikovať príležitosti pre technologické a obchodné partnerstvá a začať spoluprácu na výskumných projektoch.

Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 sa udalosť uskutoční ONLINE. Účastníci sa budú môcť bezpečne zúčastniť na bilaterálnych stretnutiach z pohodlia domova/svojej kancelárie, cez platformu b2match určenú pre danú udalosť, ktorá sa používa na zaznamenávanie a výber stretnutí bez potreby inštalácie ďalšej aplikácie.

Registrácia je otvorená do 2. októbra 2020.

Kooperačné podujatie INNOVATION VILLAGE 2020  je zamerané na hlavné oblasti:

Cirkulárna ekonomika:

  • Ekologický dizajn
  • Efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch
  • Recyklácia odpadových materiálov
  • Integrované riadenie vodných zdrojov

Inteligentná energia:

  • Obnoviteľná energia
  • Energetická efektívnosť
  • Inteligentné siete & Energy storage
  • Inteligentná mestská mobilita

B2B akcia je otvorená pre všetky typy účastníkov (firmy, start-upy, asociácie, klastre, univerzity, výskumné inštitúcie, samosprávy, investorov, business Angel, výskumníkov jednotlivcov a i.).  V prípade záujmu o účasť sa BEZPLATNE registrujte a vyplňte profil  na tejto stránke

Pri registrácii v 3. kroku (PROFILE) prosím v poslednej kolónke „Support Office“ vyberte SK- Centrum vedecko-technických informácií.

Viac  informácií o tom, ako budú prebiehať bilaterálne stretnutia vo virtuálnom svete nájdete v inštruktážnom videu

 V prípade doplňujúcich otázok  nás neváhajte kontaktovať:  miroslava.tuzinska@cvtisr.sk