Rozšírte hranice svojho podnikania!

Prihláste sa na RM Booster, získajte finančnú podporu a pridajte sa do siete partnerov EIT RawMaterials, aby ste rozšírili svoje podnikanie v sektore nerastných surovín.

Program RM Booster poskytuje podporu začínajúcim podnikom, malým a stredným podnikom pri vývoji inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu mať dopad na oblasť nerastných surovín alebo byť prospešné pre našich partnerov.

Okrem financovania a ostatných služieb dostanú vybrané začínajúce podniky, malé a stredné podniky prístup aj do partnerskej siete EIT RawMaterials, kde sa budú môcť zúčastniť na  našich podujatiach, a tiež sa zviditeľnia prostredníctvom kanálov siete EIT RawMaterials. 

Start-up a SME Booster poskytuje zavedeným spoločnostiam podporu pre:

  • urýchlenie technologickej výzvy vedúcej k vyššej TRL 
  • urýchlenie preniknutia na trh vyčlenením finančných zdrojov pre konkrétny segment alebo cieľový trh
  • uľahčenie diverzifikácie produktového portfólia
  • umožniť adaptáciu produktu alebo nové vlastnosti produktu na riešenie konkrétnej potreby trhu

Termín podania žiadosti: 23. október 2020

Viac informácii: https://eitrawmaterials.eu/booster-call/