Vážení študenti, pracovníci z praxe a všetci záujemcovia o spracovanie satelitných dát v oblasti získavania, spracovania a skládkovania nerastných surovín!
Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti on-line školenie RawMatCop – Copernicus for Raw Materials Online Course, ktoré sme dlho pripravovali v spolupráci s Ústavom geodézie, kartografie a GIS, Fakulty BERG TUKE.
Žiaľ, súčasná situácia nám nedovolí, aby sa uskutočnilo prezenčne, preto sa tento kurz uskutoční online.
Pozvaní medzinárodní odborníci sa Vám budú ale osobne venovať v on-line priestore počas 4 dní. Školenie je ZDARMA pre 15 účastníkov.
Podujatie sa uskutoční 10. – 13. novembra 2020
Prihlásiť sa môžu slovenskí, ale aj zahraniční výskumníci, zamestnanci z praxe, ale aj doktorandi a študenti Ing. stupňa štúdia. Školenie je IBA v anglickom jazyku. Uchádzač musí pochádzať z jednej z RIS krajín (viac informácií na https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme-ris)
V prípade záujmu je potrebné podať prihlášku do 30.10.2020 prostredníctvom elektronického formulára.
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní do 2.11.2020
Bližšie info na uvedenej web stránke alebo katarina.pukanska@tuke.sk

REGISTRÁCIA

Verejná výzva RawMatCop (v anglickom jazyku)