„Be a leader and build a sustainable future!“

RMsManager je projekt spolufinancovaný EIT RawMaterials, zameraný na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre budúcich manažérov v oblasti riadenia, udržateľného rozvoja, efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva.

Cieľom tohto kurzu je predstaviť a propagovať  obehové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj, riešenia v oblasti nerastných surovín a zároveň rozvíjať manažérske schopnosti.

Kurz zahŕňa nasledujúce témy:

 • obehové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a ďalšie ekologické a ekonomické aspekty ťažobného priemyslu
 • sociálne aspekty
 • tímový a projektový manažment

Prečo sa prihlásiť?

 • Program je výsledkom rozsiahlych konzultácií so študentmi a manažérmi – plne reaguje na súčasnú potreby trhu
 • Program vznikol v rámci medzinárodnárodnej spolupráce európskych univerzít

 • Lektormi sú profesori z AGH Kraków, Silesian a Wrocław Technical University a odborníci z priemyslu a verejných organizácií
 • Kurz sa zameriava na súčasné priority sektoru nerastných surovín a manažérskych zručností

Praktické informácie:

 • 30 hodín
 • Osvedčenie o účasti označené logom EIT Raw Materials

 • Online (v stredu poobede)
 • V anglickom jazyku

Viac informácii o kurze nájdete TU

REGISTRÁCIA