Pozývame Vás na podujatie INNOCAT, ktoré sa uskutoční 16. a 17. decembra 2020:

  • 16.12.2020, 9:00-12:00 – INNOCAT – Zdieľanie skúseností, tematický workshop o náhrade PGM materiálov v katalyzátoroch
  • 17.12.2020, 9:00-12:00 – INNOCAT – Zdieľanie skúseností, propagácia pre potreby stimulov vzniku územných ekosystémov

Projekt začal v januári 2019 a bude prebiehať 24 mesiacov s účasťou 11 partnerov zo 7 európskych krajín pod koordináciou spoločnosti Monolithos, priekopníka v inováciách katalyzátorov. Partneri spoločnosti INNOCAT sa usilujú o vybudovanie inovačných ekosystémov na podporu rozvoja podnikania založených na komercializácii novej technológie, ktorá nahrádza kovy na báze platiny v katalyzátoroch.
Partneri INNOCAT v súčasnosti vykonávajú štúdie realizovateľnosti projektu vo svojich regiónoch analyzovaním špecifík a požiadaviek týkajúcich sa výskytu teritoriálnych ekosystémov na zhromažďovanie a nahrádzanie kovov skupiny platiny v použitých katalyzátoroch.

REGISTRÁCIA (SK)

Záujemcovia môžu vystúpiť s krátkou prezentáciou o ich aktivitách v oblasti katalyzátorov a ekológie v doprave a tak spropagovať svoju spoločnosť nie len na Slovensku ale aj v zahraničí.

Viac informácií o projekte INNOCAT nájdete TU