Pozývame vás na online stretnutie „HEI Capacity Building Initiative – an Introduction“, ktoré sa uskutoční 17. decembra od 16.00 do 17. 00 hod.

V tomto úvode bude predstavený celkový politický kontext tejto iniciatívy, strategické ciele a návrh vykonávacieho plánu BP2021.

Na online stretnutie sa pripojíte cez aplikáciu Zoomhttps://zoom.us/j/99012316574?pwd=V0ZFSmdpdmFjVDloUVJFQ2RzZjIzdz09

Meeting ID: 990 1231 6574

Passcode: 045129

V rámci programu Horizont Europe a v súčasnom návrhu Strategického inovačného programu na roky 2021 – 2027 Európska komisia očakáva, že EIT / KIC zvýšia latku vo vysokoškolskom vzdelávaní a vytvoria systémový dopad tým, že

  • zvýši inovačné a podnikateľské kapacity vysokých škôl na inštitucionálnej úrovni;
  • posilní úlohy vysokých škôl v ich inovačných ekosystémoch. Na uskutočnenie tejto ambície vyvinuli EIT / KIC iniciatívu na budovanie kapacít vysokých škôl, ktorá zmobilizuje vysoké školy a podporí ich smerom ku silnejšiemu a systémovejšiemu prínosu k inovačným ekosystémom.