Pozývame vás na pilotný kurz „RMsManager“ organizovaný Technickou univerzitou v Košiciach a spolufinancovaný EIT RawMaterials, ktorý bude prebiehať v anglickom jazyku e-learningovou formou v Moodle.

Cieľom tohto kurzu je predstaviť a propagovať  obehové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj, riešenia v oblasti nerastných surovín a zároveň rozvíjať manažérske schopnosti.

Kurz zahŕňa tieto témy:

  • obehové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a ďalšie ekologické a ekonomické aspekty ťažobného priemyslu
  • sociálne aspekty
  • tímový a projektový manažment

Prečo sa prihlásiť?

  • Program je výsledkom rozsiahlych konzultácií so študentmi a manažérmi – plne reaguje na súčasnú potreby trhu
  • Program vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce európskych univerzít

  • Lektormi sú profesori z Technickej univerzity v Košiciach, poľskej AGH univerzity a odborníci z priemyslu a verejných organizácií
  • Kurz sa zameriava na súčasné priority sektoru nerastných surovín a manažérskych zručností

Registrácia: do 25.01.2021

V prípade záujmu o kurz, vyplňte tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR  a ZMLUVU O SPOLUPRÁCI ,ktorú  je potrebné podpísať, preskenovať a poslať e-mailom na adresu: lubica.kozakova@tuke.sk

Harmonogram kurzu:

RMsManager course_Pilot_TUKE_harmonogram

Prílohy: