Fast-track your business with the RawMaterials Accelerator!

Are you the next top innovation team offering radically sustainable products or services in the raw materials sector? Accelerate your solution to the market, apply for the RawMaterials Accelerator!

EIT RawMaterials Accelerator je program, ktorý podporuje začínajúce podniky v oblasti nerastných surovín. RM Accelerator podpora je rozdelená do troch fáz (Invent, Build, Grow). Každá z týchto fáz má špecifický cieľ, proces, financovanie a časový harmonogram.

  1. fáza – Explore: 3 mesiace profesionálneho obchodného koučingu s cieľom vytvoriť vlastný business model. Prvá fáza poskytuje financovanie až do výšky 15 000 eur.
  2. fáza – Build: 6 mesiacov – podpora overenia potrieb zákazníkov a obchodných predpokladov
  3. fáza – Grow: 6 až 9 mesiacov – príprava firmy so vstupom na trh tak, aby zvyšovala financovanie a rozširovala tím.

1.fáza: EXPLORE – Registrácia je spustená!

Táto výzva je určená pre začínajúce podniky, ktoré už majú inovatívnu ponuku na TRL 4-6 – a ktoré vidia príležitosť v rýchlom rozvoji tejto ponuky pre oblasť prieskumu, ťažby, spracovania surovín, výrobu kovov, recyklačný priemysel, ako aj dodávateľov zariadení a nástrojov pre tieto odvetvia.

1.fáza je o vybudovaní dôkazu koncepcie obchodného modelu v cieľových segmentoch trhu s nerastnými surovinami.  Vybrané začínajúce podniky dostanú 15 000 EUR pre pokrytie svojich nákladov za účasť v 1. fáze RM Accelerator.

Táto fáza trvá 3 mesiace. Začína sa workshopom, po ktorom budú následovať telefonické hovory s odborníkmi (každý druhý týždeň). Prvá fáza končí tzv. „Graduation Day“, kde účastníci RM Accelerator odprezentujú svoje nápady.

Registrácia na 1. fázu RM Accelerator je možná do 3. marca 2021 (23.59 CET).

Viac informácii o RawMaterials Accelerator nájdete TU

REGISTRAČNÝ FORMULÁR