Máš inovatívny nápad a chceš naštartovať svoje podnikanie?

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Našim cieľom je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť.

Strategickým cieľom tohto programu je vytvoriť udržateľný vplyv v stredovýchodných a juhoeurópskych regiónoch podporovaním inovácie a podnikania v tejto časti Európy. Koncepcia programu vychádza zo skutočných potrieb inovačného ekosystému týchto regiónov. Krajiny čelia podobným výzvam; majú obrovský inovačný potenciál s jasným vedeckým myslením, ale výsledky výskumu pravdepodobne zostanú iba v laboratóriách. Zároveň existuje značný počet potrieb, ktoré neboli uspokojené z podnikovej stránky. Na prekonanie týchto výziev spájajúcich inovatívne riešenia sa šesť spoločenstiev EIT spojilo do  EIT Jumpstarter.

Pre koho je program určený?

Ste súčasťou vedeckého projektového tímu, inovátor, vedec, PhD študent alebo študent magisterského štúdia s myšlienkou na produkt alebo službu v zdravotníctve, agropotravinách, nerastných surovinách, energetike, mestskej mobilite alebo výrobných odvetviach? Chcete preniesť svoj nápad z laboratória na trh? Potom je pre vás EIT Jumpstarter ideálny.

Čo môžete získať?

Počas 8-mesačného programu si overíte najlepší podnikateľský model pre svoj inovatívny nápad, dozviete sa sko vylepśiť svoje podnikanie, segmentáciu trhu, financie, základy investícii a právne náklady. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať až 10 000 EUR.

Ako sa zapojiť do programu?

V prípade záujmu o účasť v EIT Jumpstarter vyplňte a odošlite registračný formulár do 16. apríla 2021.

REGISTRÁCIA