Projekt VR-Mine vytvoril nový typ interaktívnej a virtuálnej bane s cieľom vyplniť medzeru v našich vzdelávacích systémoch (overenie teórie praktickými scenármi). VR-Mine spája akademické teoretické vedomosti a prax v baníckom priemysle a tým podporuje vedomosti a inovácie. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vyvinúť aplikáciu VR, ktorá je schopná prenášať aspekty reálnej bane do virtuálneho prostredia. Túto aplikáciu je možné integrovať do ľubovoľného existujúceho univerzitného študijného programu.

Podpovrchové bane patria medzi najnáročnejšie prostredia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak nepoznáme potenciálne riziká, ktoré sa môžu v podpovrchovej bani vyskytnúť, vystavujeme tak mladých odborníkov zvýšenému riziku. Napríklad počas stáže študentov  dochádza k istým problémom, na jednej strane chcú študenti získať praktické skúsenosti s podzemným dobývaním, ale ťažobné spoločnosti ich držia radšej v bezpečných priestoroch, aby sa vyhli rizikám. Použitím VR-Mine vo výučbe môžeme študentov oboznámiť s výzvami podzemnej ťažby v bezpečnom prostredí. Projekt taktiež umožňuje univerzitám a spoločnostiam predviesť verejnosti aspekty podzemnej ťažby.

 

Viac o projekte VR-Mine nájdete TU