Scale-up your business!

Ponúka váš začínajúci podnik alebo MSP udržateľné riešenia pre sektor nerastných surovín? Prihláste sa na RM Booster, získajte finančnú podporu od EIT RawMaterials a rozšírte svoje podnikanie!

Program RM Booster poskytuje podporu začínajúcim podnikom a MSP pre vývoj inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu pomôcť sektoru nerastných surovín alebo byť prospešné pre našich partnerov.

Start-up a SME Booster poskytuje registrovaným spoločnostiam podporu:

  • pre rýchlejšie dosiahnutie vyššej TRL,

  • na priblíženie vašej technológii na trhu,

  • pre rýchlejšie preniknutie na trh vyčlenením finančných zdrojov pre konkrétny segment alebo cieľový trh,

  • s cieľom uľahčiť diverzifikáciu produktového portfólia, umožniť adaptáciu produktu alebo nové vlastnosti produktu na riešenie konkrétnej potreby trhu.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

EIT RawMaterials má svojich 6 inovačných tém, ktoré sú v rámci jej výziev vždy oprávnené.

  • Prieskum a hodnotenie zdrojov surovín
  • Ťažba v náročných prostrediach
  • Spracovanie a úprava surovín: Zvýšená efektivita zdrojov v minerálnych a metalurgických procesoch
  • Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca pre výrobky po dobe životnosti
  • Nahradenie kritických a toxických materiálov vo výrobkoch a pre optimalizáciu výkonu (substitúcia)
  • Dizajn výrobkov a služieb pre cirkulárnu ekonomiku

Do tohto programu sa môžete zaregistrovať počas celého roka 2021. Avšak je potrebné, aby ste si počas roka sledovali konečné termíny na podávanie žiadostí: 31. marec, 28. máj a 3. september 2021.

V tejto výzve môžete pre váš podnik získať finančnú podporu vo výške 60 000 eur.

V prípade záujmu o výzvu RM Booster vyplňte tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze