Hlavným cieľom programu  je umožniť študentom  inžinierskeho alebo magisterského stupňa štúdia zúčastniť sa stáže v rôznych podnikoch a inštitúciách. Zosúladenie a spolupráca medzi študentmi a priemyslom pomôže vyvinúť novú generáciu mladých profesionálov s  inovatívnymi myšlienkami a už existujúcim povedomím o reálnych výzvach v oblasti nerastných surovín. Do programu sa môžu zapojiť študenti, ako aj podniky a inštitúcie, ktoré ponúknu mentorstvo pre budúcich stážistov.

Prečo sa zúčastniť?

Ak ste študent, účasť na stáži by mohla byť príležitosťou na budovanie nových zručností, nadväzovanie profesionálnych kontaktov a krokom k istejšiemu zamestnaniu v budúcnosti. Ako stážista budete dostávať mesačné štipendium!

Organizácie, ktoré budú hostiteľmi stážistov v programe ADRIA, sa zúčastnia ako partner vybraní prostredníctvom otvorenej výzvy. Kľúčové požiadavky sú tieto:

  • Task Partner je registrovaný ako súkromná alebo verejná právnická osoba v jednej z krajín regiónu ADRIA alebo v Taliansku.
  • Task Partner je registrovaný pre ekonomické, vzdelávacie, výskumné a / alebo iné činnosti predovšetkým v nasledujúcich odvetviach: ťažba, geologické vedy, environmentálne inžinierstvo, odpadové hospodárstvo a metalurgia.

  • Task Partner je ochotný a schopný vykonať všetky činnosti a úlohy opísané vo výzve na predkladanie žiadostí 2021.

Aké sú benefity programu pre študentov a organizácie?

  • Rast pracovných príležitostí pre študentov nerastných surovín
  • Podpora medzinárodnej mobility práce v sektore nerastných surovín
  • Posilnenie spolupráce medzi sektorom vzdelávania a priemyslom
  • Zvyšovanie inovačného potenciálu študentov / mladých odborníkov
  • Pozitívny vplyv na nerovnosti medzi kapacitami mladých odborníkov a celkovým sektorom nerastných surovín v celom regióne RIS

Registrácia je možná už len do 28. februára 2021!

Viac o programe Adria nájdete na tejto stránke.

REGISTRÁCIA