CircPro je kurz vhodný pre doktorandov odboru geológie, ťažby, výroby, ale aj ekonómie, ktorý spája teoretickú výučbu s návštevou digitálneho priemyslu a s riešením problémov v praxi. Študenti doktorandského štúdia dostanú príležitosť prispôsobiť svoj výskum tak, aby prispeli ku transformácii na zdrojovo efektívnejšie a cirkulárne využitie primárnych a sekundárnych surovín. Prostredníctvom jasnej integrácie podnikateľského myslenia sa tak naskytne príležitosť ekologického rastu v Európe.

Obsah kurzu:

Teoretická časť

Teoretická časť kurzu obsahuje 8 hlavných tém:

  1. Obehové hospodárstvo
  2. Dizajn produktu
  3. Metalurgia železa
  4. Metalurgia neželezných kovov
  5. Recyklovateľnosť
  6. Sociálna zodpovednosť a právne aspekty
  7. Priemysel
  8. Podnikanie

Virtuálna exkurzia

Virtuálna exkurzia zahŕňa týždennú digitalizovanú interakciu spoločnosti s priemyslom. V tomto týždni sú pre účastníkov pripravené prezentácie, webináre a diskusie so spoločnosťami alebo výskumnými ústavmi.

Záverečný workshop a prezentácie

Záverečný workshop a prezentácie prípadových štúdií sa uskutočnia online v dňoch 3. až 5. novembra 2021.

Registrácia

V prípade záujmu o kurz sa môžete registrovať prostredníctvom tohto elektronického formulára.

Uzávierka prihlášok je 10. mája 2021

Školné: 700 eur (Študenti z RIS univerzít majú 30 %-nú zľavu)

Viac o kurze: https://taltech.ee/en/sustainable-production-phd-course