ERASMUS+ je všeobecne známy výmenný program na európskych univerzitách. V jesennom semestri 2021 Katedra geológie TalTech otvorila výmenný program pre študentov v rámci programu ERASMUS a zostavila špecializovaný výber kurzov z TalTechu. 

Študenti získajú všeobecné vedomosti v oblasti geológie, alebo banského inžinierstva, pričom po skončení štúdia môžu naštartovať svoju kariéru v ťažobnom priemysle, vládnych inštitúciách, alebo pokračovať v doktorandskom štúdiu v rovnakom odbore.

Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke