Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti ďaľší termín on-line školenia RawMatCop – Copernicus for Raw Materials Online Course, ktoré sa uskutoční 1., 3., 7. a 9. júna 2021 od 9.00 do 13.00 hod.

RawMatCop je profesionálny vzdelávací kurz organizovaný EIT RawMaterials, ktorý pokrýva aplikácie technológií diaľkového prieskumu Zeme v oblasti nerastných surovín.

Kurz je ponúkaný za zvýhodnenú cenu pre zamestnancov univerzít a výskumných centier v krajinách RIS.

Čo je RawMatCop Academy?

Tento 4-dňový virtuálny kurz vás naučí, ako môže satelitný program Copernicus zvýšiť efektívnosť využívania primárnych a sekundárnych surovín nákladovo efektívnejšie a bezpečnejšie a ako pomôcť pri dodržiavaní environmentálnych právnych predpisov.

Získate vedomosti o základoch technológie a diaľkového prieskumu Zeme, ako aj o práci priamo v aplikáciách v celom  reťazci nerastných surovín: od prieskumu a mapovania ložísk až po monitorovanie vplyvu na životné prostredie.

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je pochopiť základy diaľkového prieskumu Zeme a naučiť sa používať voľne dostuné údaje z programu Copernicus.

  • Zlepšiť efektívnosť a bezpečnosť banských činností

  • Znížiť náklady v celom  reťazci nerastných surovín.

  • Monitorovať environmentálne vplyvy banskej činnosti.

Kto sa môže zúčastniť?

Ak ste profesionál alebo výskumný pracovník pôsobiaci v oblasti nerastných surovín a hľadáte ako ďalej rozvíjať svoje technické zručnosti v novej a vzrušujúcej oblasti alebo pomáhate svojej organizácii využívať najmodernejšie technológie na transformáciu svojich obchodných operácií,  RawMatCop Academy je pre vás!

Registrácia a registračný poplatok

Registrovať sa môžete do 24. mája 2021 na stránke https://rawmatcop.eitrawmaterials.eu/

V prípade otázok kontaktujte: eliane.furuyama@eitrawmaterials.eu