Čo je DIM ESEE?

DIM ESEE je projekt, ktorý je zameraný na zvyšovanie inovatívnosti medzi odborníkmi v oblasti nerastných surovín v  regiónoch východnej a juhovýchodnej Európy (ESEE). Cieľom je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu absolventov a študentov vysokých škôl. Workshop je rozdelený na najbližšie roky to týchto hlavných tém:

• Inovácie v prieskume (20. – 22. októbra 2021),

• Inovácie v procesoch charakterizácie rudných telies (19. – 21. októbra 2022),

• Inovácie v ťažbe (18. – 20. októbra 2023)

• Inovácie v spracovaní rúd (16. – 18. októbra 2024).

DIM ESEE 2021: INNOVATION IN EXPLORATION

Workshop DIM ESEE 2021 je zameranný na inovatívne riešenia pre prieskum a ťažbu nerastných surovín prostredníctvom modulu rozdeleného na tri dni:

  1. Hlavné výzvy a potreby v oblasti inovatívneho prieskumu nerastných surovín a robotizácie.
  2. Diaľkový prieskum Zeme a jeho použitie pre vytváranie 3D modelov
  3. Pokročilé spracovanie geofyzikálnych údajov, geoštatistické metódy a ich inovatívne aplikácie určené pre prieskum nerastných surovín

Kto sa môže prihlásiť?

Profesionáli z oblasti nerastných surovín, ktorí ovládajú anglický jazyk a majú základné znalosti súvisiace s tohtoročnou tematikou a ktorí pracujú v jednej z nasledujúcich oblastí: geológia, geologické inžinierstvo, geofyzika, banské inžinierstvo, aplikované vedy o Zemi a podobne.

Registračný poplatok (v cene je zahrnutý poplatok za ubytovanie, stravu a workshopové aktivity): 400 eur + DPH

Registračný poplatok pre online účasť: 100 eur + DPH 

REGISTRÁCIA

Viac informácií: https://dim-esee.eu/