Projekt Restart poskytuje priestor pre vzdelávanie a povedomie o celom životnom cykle mobilného telefónu. Iniciatíva je vhodná pre deti vo veku 8 – 12 rokov a pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o nerastných surovinách pre moderný život.

Akou cestou si prešiel váš mobilný telefón, kým sa dostal do vašich rúk? Čo sa s ním stane, keď ho už prestanete používať?

Životný cyklus vášho mobilného telefónu má veľký vplyv na našu planétu, pretože obsahuje nerastné suroviny. Viete odkiaľ tieto nerastné suroviny pochádzajú? A čo sa stane, keď svoj mobilný telefón zrecyklujete?

Objavte životný cyklus vášho smartfónu

 

Váš telefón sa skladá z rôznych materiálov, ktoré majú jednu spoločnú vlastnosť: ťažia sa zo zeme.

Minerály, kovy a pokrokové materiály sú pre moderné technológie nevyhnutné. Vedeli ste, že v smartfóne je viac ako 40 rôznych materiálov? Každý materiál má svoj vlastný komplexný dodávateľský reťazec. Minerály používané na výrobu komponentov pre váš telefón sa často ťažia mimo Európy. V súčasnosti je Európa veľmi závislá na dodávkach nerastných surovín pochádzajúcich z rozvojových  krajín. Niektoré materiály pre váš telefón pochádzajú z politicky nestabilných krajín s obmedzenými predpismi na ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Preto inovačný projekt CERA rozvíja proces certifikácie nerastných surovín, aby sa zabezpečilo, že suroviny, ktoré potrebujeme pre moderné technológie, sa získavali z udržateľného hodnotového reťazca.

Niekedy sa môže stať, že sa váš smartfón pokazí a nebude možné ho opraviť. Potom sa z neho stane elektronický odpad.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) alebo elektronického odpadu zahŕňa počítače, televízory, chladničky a mobilné telefóny. Je to v podstate každé staré, vyradené alebo už nepoužívané elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré vyžaduje zdroj el. energie

Podľa Global E-waste Monitor (2020) sa v roku 2019 vyprodukovalo približne 53,6 milióna ton elektronického odpadu. Odhaduje sa, že množstvo vytvoreného odpadu prekročí v roku 2030 74 miliónov ton. Elektronický odpad rastie alarmujúcim tempom takmer o dva milióny ton ročne. 

Recyklácia starých smartfónov

Miera recyklácie materiálov v batériách rastie. To znamená, že môžeme vyťažiť väčší podiel surovín na ich opätovné použitie. Recyklácia elektronických zariadení pre znovupoužitie surovín je náročný proces. Vyžaduje to veľa energie a komplikovanej práce. Spoločnosti po celom svete vyvíjajú nové a jednoduchšie recyklačné procesy pre recykláciu batérií v smartfónoch

Čo môžeme urobiť?

Ak chcete pomôcť našej planéte, odporúčame vám pozrieť projekt WEEE4Future. Pomocou kalkulačky  môžete zistiť, ktoré materiály zo zariadení je možné recyklovať a ušetriť potenciálne emisie.

 

Viac informácií o projekte