Connect, grow your business and win EUR 5 000!

Ste začínajúcim podnikateľom z jednej z krajín RIS s inováciami a obchodom dôležitým pre sektor nerastných surovín? Prihláste sa do regionálnej inovačnej súťaže 2021 a staňte sa súčasťou najväčšej svetovej inovačnej komunity v oblasti nerastných surovín!

ZAPOJIŤ SA DO SÚŤAŽE

 

Cieľom Regionálnej inovačnej súťaže 2021 je poskytnúť začínajúcim podnikateľom podporu:

 • pripojiť sa k EIT RawMaterials RIS inkubátorom
 • pripojiť sa k lokálnym a pan-európskym ekosystémom a trhom
 • v poskytovaní špecializovaných možností koučovania

 • vo vytváraní a podpore podnikania od EIT RawMaterials
 • v realizovaní svojho podnikania

Súťaž je rozdelená do troch fáz:

Fáza 1: Submission of ideas

 • Pre účasť v regionálnej inovačnej súťaži 2021 musia uchádzači predložiť vyplnenú žiadosť v online formulári. Termín odovzdania: 28. september 2021.

 • Najlepšie startupy postúpia do fázy 2.

Fáza 2: Workshops and coaching vouchers

 • Vo fáze 2 sa vybrané začínajúce podniky zúčastnia 2 online workshopov, na podporu dostanú 3-5 hodinové poukážky na koučing a spojenie s miestnymi inkubátormi RIS EIT RawMaterials. Fáza 2 bude prebiehať od októbra do decembra 2021

Fázae 3: Final pitching

 • V 3. fáze budú vybrané začínajúce podniky pozvané súťažiť na podujatí Final Pitching. Start-upy predložia svoju myšlienku pred porotou, zloženou z tímu EIT RawMaterials a externých hodnotiteľov.

 • 3 najlepšie start-upy vyhrajú finančnú odmenu:
  • 1. cena:  5,000 eur
  • 2. cena:  3,000 eur
  • 3. cena:  2,000 eur

Registrácia

Kľúčové dátumy:

 • Termín uzávierky podávania prihlášok: 28 september 2021
 • Výber start-upov: v priebehu októbra 2021
 • Workshopy: október až december 2021
 • Podujatie Final pitching: December 2021

Kritéria oprávnenosti:

Viac informácií o súťaži