2. letná škola EnAct-SDGs je trojdňová praktická online škola o inováciách a podnikaní v odvetví nerastných surovín. Program sa riadi zásadami Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a obehové hospodárstvo. Študenti budú pracovať s podnikateľmi a priemyselnými partnermi  pri riešení výziev v oblasti nerastných surovín a vytváraní nových podnikateľských nápadov.

Účastníci získajú nové zručnosti, naučia sa používať nové nástroje a vyvinú nové myslenie, ktoré pomôže vybudovať si kariéru  v oblasti inovácií.

Škola kombinuje prednášky s mentoringom od renomovaných odborníkov v danej oblasti spolu s praktickým prístupom, v ktorom účastníci pracujú samostatne v tímoch, aby pochopili priemyselnú výzvu a prototypovali a overovali obchodné riešenia.

Škola je určená predovšetkým študentom, ktorí ukončili 4. semester štúdia alebo novým absolventom, ktorí pochádzajú z jednej z týchto univerzít ESEE, ktoré sa na projekte zúčastňujú ( NTUA v Aténach, School of Mining and Metallurgical Engineering v Grécku; AGH, Poľsko; Technická univerzita TUKE v Košiciach). Prihlásiť sa môžu taktiež študenti z krajín RIS.

Pilotná škola sa uskutoční 21.-23. septembra 2021 ONLINE.

Prihlášky je možné posielať do 31. augusta 2021.

REGISTRÁCIA

Účasť v škole je pre vybraných študentov bezplatná, počet miest je však obmedzený.

Viac informácií o škole EnAct-SDGs