Ako navrhnúť a naplánovať kurz s podnikateľskými a inovačnými prvkami

Tento kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú integrovať podnikateľské zmýšľanie a zručnosti do svojich kurzov špecifických pre danú tému. Hlavným cieľom kurzu je pomôcť učiteľom vytvoriť pozitívnu študentskú skúsenosť, ktorá podporuje osvojenie si vybraných podnikateľských zručností a kompetencií a zdokonaľuje učenie sa konkrétnych tém.

Kurz pokrýva tieto témy:

  • Potreba integrovaných kurzov: názory študentov, priemyslu a univerzít.

  • Vytvorenie kurzu: vrátane inovácií a podnikania

  • Domáca úloha: Podnikateľské ovládanie kurzu

  • Výber výsledkov podnikateľského vzdelávania

  • Vytváranie harmonogramu kurzu

  • Podpora študentských tímov

  • Učiteľský zbor: podpora univerzít a ekosystémov

Kedy?
14. – 16. september 2021, 9.00 – 16.00 hod.

Denný rozvrh:

• On-line Zoom trieda: 09.00 – 11.00 CET

• Obedňajšia prestávka a tímové cvičenia: 11.00 – 1300 CET

• On-line Zoom trieda: 13.00 -15.00 CET

• Tímová domáca úloha: v utorok a v stredu

Kurz je bezplatný a bude prebiehať v anglickom jazyku a pre obmedzený počet účastníkov. Registračný formulár je potrebné vyplniť do 7. septembra 2021.

REGISTRÁCIA