Pozývame vás na podujatie the Expert Forum3 and the Brokerage Event 2021, ktoré sa uskutoční online 13. a 14. októbra 2021.

Udržateľný prístup k minerálom, kovom a pokročilým materiálom je životne dôležitý pre dosiahnutie cieľov uvedených v Európskej zelenej dohode. Dnes sa v Európe produkuje iba zlomok najrelevantnejších surovín. Naším cieľom je to zmeniť pomocou obehového hospodárstva cez  inovácie v oblasti recyklácie, substitúcie, spracovania, ťažby a prieskumu.

Získajte poznatky od popredných odborníkov z celého hodnotového reťazca

The Expert Forum3 je vynikajúcou príležitosťou získať poznatky od popredných odborníkov o kľúčových trendoch, príležitostiach a výzvach z celého hodnotového reťazca nerastných surovín. Tento rok sa zameriame na tri  Lighthouse programy, ktoré sú zamerané na:

  • Zodpovedné získavanie zdrojov
  • Udržateľné materiály pre budúcu mobilitu
  • Obehové hospodárstvo

Urobte prvý krok ku stretnutiu potenciálnych partnerov

Partneri a zainteresované strany z komunity EIT RawMaterials sa na Brokerage Evente 2021 zoznámia s novou výzvou na predkladanie projektov 2022 (KAVA 9). Odporúčame vám preto urobiť prvý krok k stretnutiu potenciálnych partnerov a vypracovaniu návrhov projektov pre udržateľnú budúcnosť sektora nerastných surovín.

PROGRAM PODUJATIA A REGISTRÁCIA