Girls Go Circular v spolupráci s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC) organizuje prvé fórum žien a dievčat STEM Forum. STEM Forum je každoročné podujatie, na ktorom sa stretávajú vedci, odborníci z praxe a vplyvné zainteresované strany v oblasti STEM a rodovej rovnosti a spája ich so študentkami, ktoré sa zúčastňujú inovatívneho vzdelávacieho programu Girls Go Circular.

Na tomto podujatí sa uskutočnia diskusie na vysokej úrovni o odstránení rodovej zaujatosti v oblastiach STEM, podnikateľských a digitálnych odborov a inšpiruje sa budúca činnosť EÚ v týchto oblastiach. Oslavuje tiež účasť tisícok dievčat a chlapcov z ôsmich európskych krajín na projekte a ponúkne im príležitosť stretnúť sa s inšpiratívnymi mentormi.

Študenti a vysokopostavení predstavitelia sa stretnú počas záverečného, ​​interaktívneho plenárneho zasadnutia, kde si pozrú študentské videá o budúcnosti rodovej rovnosti a vyberú víťaza.

Pre viac informácií o podujatí navštívte túto webovú stránku alebo si pozrite program podujatia.

REGISTRÁCIA