3. – 5. mája 2022 v Maďarsku alebo online

Čo je DIM ESEE-2 spin-off?

DIM ESEE-2 spin off je 3-dňový workshop, ktorý je  zameraný na inovatívne riešenia pre vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín v kombinácii s ukážkami prác v teréne. Workshop je zameraný na tieto témy:
1.  Hlavné výzvy a potreby v oblasti inovatívneho prieskumu nerastných surovín a robotizácie;
2. Techniky diaľkového prieskumu, senzorov a ich aplikácia pri geochemickom a geologickom prieskume;
3. Pokročilé spracovanie geofyzikálnych údajov a geoštatistické metódy a ich inovatívne aplikácie pri prieskume nerastných surovín.

Prečítajte si viac o workshope

Kto sa môže zúčastniť?

Študenti z oblasti:

  • Veda o Zemi
  • Geológia
  • Geofyzika
  • Geologické inžinierstvo
  • Banské inžinierstvo a podobne

REGISTRÁCIA

DIM ESEE v.2: Implementing innovations je projekt celoživotného vzdelávania zameraný na zvyšovanie inovatívnosti medzi surovinovými profesionálmi v regióne východnej a juhovýchodnej Európy (ESEE) a je založený na pozitívnych výsledkoch a úspechu predchádzajúcej školy DIM ESEE (2016-2020 ).

Viac informácií nájdete: https://dim-esee.eu/

E-mail: info@dim-esee.eu

Brožúra na stiahnutie: DIM ESEE information