Scale-up your business!

Ponúka váš začínajúci podnik alebo MSP udržateľné riešenia pre sektor nerastných surovín? Prihláste sa na RM Booster, získajte finančnú podporu až do výšky 200 000 eur od EIT RawMaterials a rozšírte svoje podnikanie!

Program RM Booster poskytuje podporu začínajúcim podnikom a MSP pre vývoj inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu pomôcť sektoru nerastných surovín alebo byť prospešné pre našich partnerov.

Start-up a SME Booster poskytuje registrovaným spoločnostiam podporu:

  • pre rýchlejšie dosiahnutie vyššej TRL,

  • na priblíženie vašej technológii na trhu,

  • pre rýchlejšie preniknutie na trh vyčlenením finančných zdrojov pre konkrétny segment alebo cieľový trh,

  • s cieľom uľahčiť diverzifikáciu produktového portfólia, umožniť adaptáciu produktu alebo nové vlastnosti produktu na riešenie konkrétnej potreby trhu.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

EIT RawMaterials má svojich 6 inovačných tém, ktoré sú v rámci jej výziev vždy oprávnené.

  • Prieskum a hodnotenie zdrojov surovín
  • Ťažba v náročných prostrediach
  • Spracovanie a úprava surovín: Zvýšená efektivita zdrojov v minerálnych a metalurgických procesoch
  • Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca pre výrobky po dobe životnosti
  • Nahradenie kritických a toxických materiálov vo výrobkoch a pre optimalizáciu výkonu (substitúcia)
  • Dizajn výrobkov a služieb pre cirkulárnu ekonomiku

Do výzvy sa môžete zaregistrovať počas celého roka 2022. Avšak je potrebné, aby ste si počas roka sledovali termíny podávania žiadostí: 8. apríl, 6. jún a 5. september 2022.

V tejto výzve môžete pre váš podnik získať finančnú podporu vo výške 200 000 eur.

V prípade záujmu o výzvu RM Booster vyplňte tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze

Na stiahnutie: